Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งจังหวัดเชียงราย
ข่าวร่วมประชุมวิชาการ
ข่าวทำบุญวันเข้าพรรษา
ข่าวกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
ข่าวกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง
ข่าวพิธีบายศรีสู่ขวัญรับผู้อำนวยการคนใหม่
ข่าวประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจังหวัดลำปาง
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ข่าวกิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่
ข่าวบริจาคโลหิตเนื่องใน"วันผู้บริจาคโลหิตโลก
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
อบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
ข่าวอบรม “โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) ประจำปี 2560
ข่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็ง ฯ
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ
ข่าวอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข่าวรดน้ำดำหัว
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้
ข่าวทีมสรรพกรฯออกบริการรับชำระภาษีเชิงรุก
โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลพิชัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ครั้งที่2
ปิดการอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด
ข่าวอบรมทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
โครงการเสริมสร้างกำลังใจและความมั่นใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกหน่วยคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้แก่ประชาชนชาวลำปาง
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-based Cancer Registry)
ข่าวกิจกรรมเสริมกำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก ( World Cancer Day 2017)
ข่าว โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่2
ข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์เยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด(รุ่นที่6)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙
ข่าวร่วมโครงการรณรงค์การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ
ข่าวบริจาคอาหารว่างและน้ำดื่มแก่ผู้ป่วย
ข่าวบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยวัสดุสาขาลำปาง
ข่าวบริจาคโลหิต ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ข่าวโครงการการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ฯ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ข่าวบริจาคโลหิต
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความเสี่ยงการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ข่าวบริจาครถเข็นนั่งสำหรับคนไข้
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับ พีซีเอ็น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ข่าวบริจาคโลหิต

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...