Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดพิธีถวายอาลัยฯ
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต
งานมุฑิตาจิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวศึกษาดูงาน
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคอง
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคองเชิงรุก
ข่าวพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวบรรยายวิชาการทะเบียนมะเร็งมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ข่าวร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในตับจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ
ข่าวบรรยายวิชาการประเทศสิงคโปร์
ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ข่าวประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือ
กิจกรรม “84 พรรษา มหาราชินี มอบสุขภาพดีให้คุณแม่”
นิเทศเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็งฯ
ข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านมะเร็งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
ข่าวมหกรรมคุณภาพ ปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเทศบาลพิชัย
ข่าวศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ข่าวประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ข่าวร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในตับจังหวัดแพร่
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งอบต.พิชัย
ข่าวบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายในชุมชน
ข่าวศึกษาดูงาน
โครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ชมรมพยาบาลลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้ว่า ฯ
ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ข่าวรางวัลนักบริหารดีเด่นฯ
ร่วมกิจกรรมคนหน้าไมค์ หลังไมค์ใกล้ชิดประชาชน
ข่าวจัดประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2559
ข่าวโครงการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็น พระราชกุศลฯ”
ข่าวทีมสรรพกรฯออกบริการรับชำระภาษีเชิงรุก
ข่าวบริจาคโลหิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษาฯ
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวอบรมธรรมะภาคปฏิบัติ
ข่าวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมะเร็งท่อน้ำดี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันมะเร็งโลก‏
ข่าวจัดอบรมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเครือข่ายฯ 12 จังหวัดภาคเหนือ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมะเร็งโลก
สถิติมะเร็งตับจังหวัดเชียงรายพุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการ ออกหน่วยคัดกรองโรคมะเร็งตับแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ( รุ่นที่5 )

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...