การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน


Date : 2023-08-16 09:34:53

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273