Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มะเร็งลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคมะเร็งกับรพ.อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโรคมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการให้บริการวิชาการและระบบการรับ-ส่งต่อ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตลอดจนเรื่องการจัดทำทะเบียนมะเร็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th