Lampang Cancer Hospital

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนเต้า

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ เดือนแปดเป็ง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th