Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับมอบหมวก – เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบหมวกจำนวน 350 ใบ พร้อมแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดขอรับ balancing bra ซึ่งประกอบด้วย บราและเต้านมเทียม จำนวน 100 ชุด ตามโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” จากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวาโก้โบว์ชมพู เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ โดยทางโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ขอรับ Balancing bra ต่อไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th