Lampang Cancer Hospital

ร่วมโครงการหมอชวนวิ่งลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีรับมอบคฑาต่อจากคณะวิ่งจังหวัดลำพูน (ภาคเหนือสาย 1) ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยประธานในพิธีได้นำคฑาร่วมขบวนเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จากสวนสาธารณะเขลางค์นครไปยังพิพิธภัณฑ์ลำปาง พร้อมส่งมอบคฑาให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในการปล่อยตัวขบวนหมอชวนวิ่งจังหวัดลำปางต่อไป ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และพิพิธภัณฑ์ลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...