Lampang Cancer Hospital

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และการเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปางDate : 2019-05-07 08:30:18
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...