Lampang Cancer Hospital

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

นายแพทย์วทัญญู สมัครการ พร้อมด้วยข้าราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงจังหวัดลำปาง วันที่ 7 สิงหาคม 2562Date : 2019-08-07 14:21:09
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...