Lampang Cancer Hospital

Kick off คลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วยแพทย์หญิงปานิตา ปทีวนิช แพทย์ที่ปรึกษา นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 7 สิงหาคม 2562Date : 2019-08-07 14:29:45
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...