Lampang Cancer Hospital

ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562Date : 2019-10-07 10:49:41
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...