Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดลำปาง

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับทีมแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเปิดจุดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด และนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นตัวแทนหน่วยงานพื้นที่นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รวมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในเขตท้องที่ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอแจ้ห่ม รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมรับบริการตรวจสุขภาพจากคณะทีมแพทย์ ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563Date : 2020-07-21 08:29:12

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273