Lampang Cancer Hospital

อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน”

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ “การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน” (Home Chemotherapy) โดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเคมีบำบัดและงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด ให้การต้อนรับ ซึ่งการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านเป็นการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical service) โดยผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล โดยที่ยังมีความปลอดภัยและคงประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งได้ให้บริการ Home Chemotherapy แก่ผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและเป็นรายแรกของภาคเหนือ ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมในวันที่ 2 กันยายน 2563Date : 2020-09-04 16:34:31

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273