Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
-
รังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

การบริการฉายรังสี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ร.9”

คณะอนุกรรมการ 5ส พร้อมด้วยบุคลากรจิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ร.9” โดยกำหนดให้มีการร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณประตูทางเข้าถึงประตูทางออกด้านหน้าโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป จากนั้นประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจับมือวิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 4 เดือน โดยมี ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กล่าวรายงาน และร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศ ให้เกียรติเปิดการอบรม มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรจำนวน 19 คน โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องเอื้องจำปา อาคาร 3 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบ AFA

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการตรวจราชการแบบ AFA กับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...