Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส “จื้นอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่บ้านเฮา..พยาบาล” ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง

รพ.มะเร็งลำปาง “รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย”

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋หมู่เฮา” ประจำปี 2561 นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรดน้ำดำหัวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย วันที่ 17 เมษายน 2561 ณ บริเวณเรือนฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคมะเร็งกับรพ.อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโรคมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการให้บริการวิชาการและระบบการรับ-ส่งต่อ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตลอดจนเรื่องการจัดทำทะเบียนมะเร็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมงานวันจักรี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวันพระบาทสมเก็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2561 วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” กิจกรรมทอดผ้าป้าสมทบบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง

รับบริจาคโลหิต แขวงทางหลวงชนบทลำปาง

วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับบุคลากรจากแขวงทางหลวงชนบทลำปาง ในโอกาสที่ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งมะเร็งลำปาง ขอขอบพระคุณบุคลากรจากแขวงทางหลวงชนบทลำปางที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต มา ณ โอกาสนี้

อบรมอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” โดยมี นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤตน ชมพูรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการอบรมฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร และผู้ประกอบการหอพักบริเวณพื้นที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 76 คน

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th