ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Show & Share) ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์

ข่าวบรรยายวิชาการประเทศสิงคโปร์

ดร. ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับเชิญจาก Asia-Oceania Research Organization in Genital Infection and Neoplasia (AOGIN) ไปบรรยายหัวข้อ "A New Paradigm in Cervical Testing-Clinician Directed Safe Screening " ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด ประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ จาก 26 ประเทศในภาคพื้นเอเชีย กว่า 400 คน

ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วย นางพูนศรี กมลเทพเทวินทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และ ผู้มาใช้บริการ ร่วมกันบริจาคโลหิต กว่า 194 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 45,600 ซีซี.

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 12 ธันวาคม 2559 คณะข้าราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิของคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ข่าวประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือร่วมกับเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ในโครงการการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2546 - 2555 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเป็นวิทยากรนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายทะเบียนมะเร็งจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแพร่ จำนวน 25 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งในภาพรวมของภาคเหนือ และรายงานผลวิจัยอัตรารอดชีพของในแต่ละจังหวัด

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกวดราคา e-bidding จ้างตรวจวิเคราะห์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ซื้อวัสดุการแพทย์ (ก๊าซ) สอบราคาซื้อ oxaliplatin powder 50 mg สอบราคาซื้อ Oxaliplatin solution จำนวน 35 vial ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูง พร้อมเตียงฉายรังสีปรับได้แบบอิสระหกทิศทาง และระบบสาระสนเทศด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูง พร้อมเตียงฉายรังสีปรับได้แบบอิสระหกทิศทาง และระบบสาระสนเทศด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ สอบราคาซื้อ กระดาษ สำนักงาน 3 รายการ สอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน 3 รายการ สอบราคายา Atorvastatin 40 mg

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th