ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางความสำเร็จกับผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่า” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคอง

คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงศิริรัตน์ เชื้อสำราญ ประธานคณะทำงานการดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง รองประธานคณะทำงานฯ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาลระดับ M๒ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ระดับ F๒ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลห้างฉัตรและโรงพยาบาลแจ้ห่ม ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ กันยายน 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเชิงรุกโดยมีความประสงค์เพื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและร่วมสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองให้เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ

วันที่ 6 กันยายน 2559 นายวีระวัฒน์ จันละ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี กลุ่มงานเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศระบบข้อมูลผู้ป่วยใน” ในการวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 "ก้าวที่มั่นคง สู่สุขภาพที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคองเชิงรุก

วันที่ 6 กันยายน 2559 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลเถิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สราวุธ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน และทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การประชุมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและร่วมสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองให้เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ข่าวพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สุรทัศน์ พงษ์นิกร อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รวมทั้งอดีตผู้บริหาร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมในพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th