Lampang Cancer Hospital
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
-
รังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

การบริการฉายรังสี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโฮมโปรลำปาง

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการ และกลุ่มงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ณ โฮมโปรสาขาลำปาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบาบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง และมุ่งเน้นให้มีการรณรงค์ล้างมือในที่สาธารณะ เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ หันมาสนใจจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับล้างมือให้กับประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจึงจัดให้มีการสาธิต และฝึกล้างมือที่ถูกวิธีให้แก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้าได้ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วงเย็นได้ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

จิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพัฒนาลำน้ำวัง

จิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำวัง ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562 (World hospice and palliative care day 2019) ภายใต้หัวข้อ “Palliative care : it is My Care, My Right” ซึ่งจัดโดยทีมประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง การให้คำปรึกษาการทำพินัยกรรมชีวิตและการวางแผนดูแลล่วงหน้า เกมไพ่ชีวิต โดยวิทยากรจากชุมชนกรุณาขะใจ๋ บูธกิจกรรมศิลปะบำบัดและงานฝีมือ โดยจิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และการตอบปัญหาชิงรางวัล มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติ และผู้สนใจกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 35 คน และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 3 คน เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล ตลอดจนนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุสำนักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เปลี่ยนยางรถยนต์
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา
ซ่อมเครื่องกำจัดความชื้น Air Dryer
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพยาบาลวิชาชีพ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...