Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2560

สำนักงานสรรพกรพื้นที่ลำปาง จัดให้บริการสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในการรับแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

IARC ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็ง และศูนย์ทะเบียนมะเร็งเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Les Mery และ Dr. Freddie Bray ผู้แทนหน่วยงานเฝ้าระวังโรคมะเร็ง (IARC Section of Cancer Surveillance) จากสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (The International Agency for Research on Cancer : IARC) เนื่องในโอกาสดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและศูนย์ทะเบียนมะเร็งเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง

คณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ พร้อมทั้งตัวแทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง ออกติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ายโรงพยาบาลในระดับF2 และรพสต.ในจังหวัดลำปาง จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลแม่พริก โรงพยาบาลสบปราบและโรงพยาบาลแม่เมาะ ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย และการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในจังหวัดลำปางต่อไป

มะเร็งลำปาง ให้สัมภาษณ์วิทยุเตือนสภาวะหมอกควันเสี่ยงมะเร็งปอด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้สัมภาษณ์เรื่องสภาวะหมอกควันกับมะเร็งปอด พร้อมแนะนำวิธีการดูแลป้องกันตนเอง ตลอดจนให้คำแนะนำการเตรียมตัวตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ทางสถานีวิทยุ อสมท. ลำปาง FM 99 MHz

ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 33 คน ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

รับมอบบริจาครถเข็น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบบริจาครถเข็นเพื่อผู้ใช้บริการ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดปูเหลือง ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาครถเข็นมา ณ โอกาสนี้

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th