Lampang Cancer Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

อบรม Management in Non Small Cell Lung Cancer

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมวิชาการเรื่อง Management in Non Small Cell Lung Cancer ให้กับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนกว่า 95 คน โดยมีแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 17 สิงหาคม 2561

บริจาคโลหิต เซนทรัลพลาซา ลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จัดโดยศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซา สาขาลำปาง ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยบุคลากร พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวน 84 ราย ได้โลหิตจำนวน 36 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 14,400 ซีซี. ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา สาขาลำปาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณ คุณจันทร์จรี สว่างศรี และคณะ ในโอกาสบริจาคหมวกถักไหมพรมเพื่อผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมในภาคเช้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง และกิจกรรมในภาคค่ำ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะฝ่ายบริหารและบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

รับบริจาคโลหิตศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 และ พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วยคณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนายสิบ ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวน 144 ราย ได้โลหิตจำนวน 90 ยูนิต ปริมาณโลหิต 36,000 ซีซี. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

วางพวงมาลาวันรพี ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าศาลแขวงลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th