Lampang Cancer Hospital
-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “Moving Together CANCER 4.0” อีกทั้ง แพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง กลุ่มงานเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยังได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561

จิตอาสา พัฒนาสายน้ำ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 ธันวาคม 2561

ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th