Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านการทุจริต และการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ศูนย์ประสานการส่งต่อ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับส่งต่อ - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 054-335262 - 8 ต่อ 200


ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรมการแพทย์)   แผนจัดซื้องบบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/15 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   แผนจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (Iodixanol) ขนาด 100 ml.   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg.   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg/10 ml และ Nivolumab 40 mg/4 ml
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทางรังสี และปรับปรุงภายในห้องพักผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทางรังสีและปรับปรุงภายในห้องพักผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาระหว่างอาคารหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย จำนวน 1 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาดใหญ่ (51x75x44 ซม.)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 10 ตลับ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนและติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 2 ป้าย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDrum Original Brother DR-263 CL   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกพร้อมติดตั้ง งานประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติีกเกอร์ติดสไลด์ จำนวน 150 แผ่น
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินแลับัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสถิติถิ (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th