Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
แจ้งเลื่อนการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ขอแจงเลื่อนการอบรม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอแจงเลื่อนการอบรม การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
และจะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้งเมื่อมีความปลอดภัย

ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
3 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบตู้ระบบความดันบวก

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบตู้ระบบความดันบวก (POSITIVE SWAB TESTING BOX) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โครงการ KMITLGO FIGHT COVID-19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

รับมอบตู้ความดันลบพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID -19

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการมอบตู้ความดันลบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ลงนามถวายพระพรเนื่องในฉัตรมงคล

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงพยาบาลเกาะคา โดยมีนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการลงพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID พร้อมทั้งประชุมซักซ้อมและจัดทำแผนบูรณาการด้านการรักษาพยาบาลประกอบด้วยทีมบริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และโรงพยาบาลเวชารักษ์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
  ประกาศเพิ่มเติม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...