Lampang Cancer Hospital
-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2562

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนนำคณะบุคลากรร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ขอสูมาคารวะและขอพรอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อความเป็นความสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านทุจริต

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มอบนโยบายค่านิยมกรมการแพทย์ ค่านิยมองค์กร และจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนนำคณะบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญของฝาก ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 22 เมษายน 2562

ตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดอยพระบาท

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากร ร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 พร้อมตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดอยพระบาท โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 ณ ห้อประชุมสมชายสมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง วันที่ 9 เมษายน 2562

รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณบริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ในโอกาสบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตามโครงการ “นิ่มซี่เส็งห่วงใย ร่วมใจให้โลหิต” นำโดยคุณนเรศ ธรรมปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการลำปาง พร้อมคณะพนักงานบริษัทฯ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 ราย ได้โลหิตจำนวน 27 ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน 10,800 ซีซี. ณ อาคารธนาคารโลหิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รายงานขอซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
แผนเงินบำรุงประจำปี 2562
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และงานทะเบียนมะเร็ง
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุเป็นห้องคลังพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...