Lampang Cancer Hospital
-

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ออกหน่วยแพทย์และพยาบาลรับเสด็จฯ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง วันที่ 18 มกราคม 2562

ร่วมพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 18 มกราคม 2562

อบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรม “การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก อ.เนตร ใจเที่ยง ปราชญ์แผ่นดินจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อสม. และผู้เข้ารับบริการที่สนใจ จำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2562

ต้อนรับม.ขอนแก่นศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2562

ออกหน่วยบริการสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมถึงให้บริการทดสอบความแข็งแรงของปอด ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะ ได้ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี โอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสบต่ำวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 16 มกราคม 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...