Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ,ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), ประกาศเจตนารมย์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีพ.ศ.2566 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร และถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live

ศูนย์ประสานการส่งต่อ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับส่งต่อ - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 054-335262 - 8 ต่อ 200
email :  lpchrefercancer@gmail.com

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. , Temozolomide 20 mg. และ Temozolomide 250 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. และGemcitabine 200 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างจ้างทาสีอาคารหอผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคา จำนวน 1 งาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกำจัดหนู   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Durvalumab 500 mg. จำนวน 6 vial และ Durvalumab 120 mg. จำนวน 6 vial   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg. ขนาดบรรจุ 50 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 60 กล่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg. จำนวน 24 vial   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg. จำนวน 20 vial   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg. ขนาดบรรจุ 224 แคปซูล จำนวน 6 กล่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml จำนวน 40 vial   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg. จำนวน 40 vial   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg. ขนาดบรรจุ 21 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 40 กล่อง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล
ขยายเวลาตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273