Lampang Cancer Hospital
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม
-
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประชุมสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารโครงการและตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Facebook Live เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถร่วมรับฟังตามแนวทาง New normal ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมพิธีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะพยาบาล องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปางนำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาล ลำปาง และในวันเดียวกัน ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ทีมองค์กรพยาบาลพร้อมแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการพยาบาลและสาขาวิชาการ จากชมรมพยาบาลลำปาง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริการพยาบาล ด้านวิชาการและวิจัย และหน่วยงานส่งเสริมความสุขของบุคลากรองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปางวันที่ 21 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเสวนาและให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงทัศวรรณ อาษากิจ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา และแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเสวนาและให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้หญิงตระหนักถึงภัยจากมะเร็งเต้านมภายใต้ชื่อโครงการ "Robinson Lingerie Sharing" จัดโดยศูนย์การค้าโรบินสัน และบริษัทในเครือ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง "ใช้ชีวิตอย่างไร..ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม" การเย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นิทรรศการให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีคุณบุณยนุช จุฬากุล ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันลำปาง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการศึกษาดูงานการให้บริการรังสีรักษา การวางระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การบริหารจัดการทรัพยากร และระบบการเบิกจ่ายค่ารักษา (E-Claim) ระบบการบันทึกข้อมูล การบริการทางการแพทย์ เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273