โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ระดับก้าวหน้า


Date : 2023-07-25 09:32:02

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th