Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว
วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย จำนวน 3 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ 3 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
สติ๊กเกอร์พิมพ์วันหมดอายุ ขนาด 5x4.8 ซม.
วัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ถุงมือยางตรวจโรค เบอร์ M
Clean-Trace Protein Test
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศจ้างเปลี่ยนวอล์เปเปอร์
ประกาศซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศจ้างทำมุ้งลวด
วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
เครื่องขยายเสียง
วัสดุการแพทย์ 3 รายการ
วััสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
วัสดุการแพทย์ 9 รายการ
วัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ซี-ฟิวเซอร์ 1000ซีซี-เพรเซอร์เกจ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทมีล้อเลื่อน
วัสดุการแพทย์(ไหมเย็บ)จำนวน 6 รายการ
ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
สำลีชุบแอลกอฮอล์
โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว
ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเปลี่ยนมอเตอร์ประตู
ประกาศซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว
ประกาศจ้างปรับปรุงหัวจ่ายออกซิเจน
ประกาศวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
เข็มเจาะเลือด
ประกาศบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์
ประกาศบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์
กล้องวงจรปิด
วัสดุการแพทย์
Set infusion pump
ซื้อกล้องสปีดโดรม
ซื้อกล้องสปีดโดรม
ซองบรรจุปลอดเชื้อ
ซืื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
จัดซื้อปั้มลม
วัสดุสำนักงาน 104 รายการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th