ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

Date : 2024-04-17 10:47:32

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th