Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง update cancer nursing 4.0 : cancer specialist & happy work place
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัยเขตสุขภาพที่1 ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ และระบบรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
ร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 รอบที่ 2 (กรณีปกติ)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์
Kick off คลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ และจิตอาสา
กิจกรรม “Big Cleaning Day”
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ)
โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กัญชากับมะเร็ง
“GREEN MARKET @LPCH ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง”
ประชุมแลกเปลี่ยนโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงจังหวัดลำปาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2562
ร่วมทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมตักบาตรและถวายเทียนเข้าพรรษา
จัดกิจกรรมตามโครงการ “ลำปางสะอาด”
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
ร่วมพิธีวางพวงมาลา จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ร่วมเป็นวิทยากรและรับฟังบรรยาย “สภาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมมิตรภาพบำบัด
"Kick off ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โปรแกรม softcon”
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างสมการทำนายโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ทีมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด (Lung cencer treatment network) ร่วมประชุม และเป็นวิทยากร ในงาน “5th Lampang Cardiothoracic Surgery Meeting (LCTS)
จัดกิจกรรม “สวดมนต์ และเจริญสมาธิ”
ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2562
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านโรคมะเร็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
รับการตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital Hospital ระดับ Plus ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศพม่า
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562
อบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ต้อนรับสสจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จิตอาสาบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...