Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบใบประกาศนียบัตรในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P safety ประจำปี 2563
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักดิจิทัลการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน”
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์
อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดศูนย์เปี่ยมสุข(Palliative care center) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
จัดโครงการ Palliative Care for Community Nurse
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart nursing leadership
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพัฒนาบุคลาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จัดโครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ ระดับกระทรวง จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
จัดโครงการ Palliative Care for Community Nurse
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับและดูแลการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับสูง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพัฒนาแกนนำสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย
จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไทวัสดุลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับทีมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตรวจสอบเพื่อปรับปรุงอาคารอนุรักษ์
ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง จ.พิษณุโลก
ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.อุตรดิตถ์
ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง จ.ตาก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมใจป้องกันไข้เลือดออกด้วยการทำ Big Cleaning Day
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทเอไอเอลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการตามแนววิถีใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์จาก กฟผ.แม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบนมถั่วเหลืองจากบริษัทแลคตาซอยจำกัด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบตู้ความดันลบจาก กฟผ.แม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบอาหารจากร้านครัวชาติสมบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบตู้ระบบความดันบวก
รับมอบตู้ความดันลบพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID -19
ลงนามถวายพระพรเนื่องในฉัตรมงคล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเตียงผู้ป่วย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเริ่มให้บริการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบหน้ากากคลุมหน้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรม COVID-19 กับผู้ประกอบการอาหาร
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบหน้ากากคลุมหน้า (face shield)
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้การสนับสนุนโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลมะเร็งร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเครื่อง CR แก่โรงพยาบาลขุนยวม

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273