Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.อุตรดิตถ์
ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง จ.ตาก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมใจป้องกันไข้เลือดออกด้วยการทำ Big Cleaning Day
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทเอไอเอลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการตามแนววิถีใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์จาก กฟผ.แม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบนมถั่วเหลืองจากบริษัทแลคตาซอยจำกัด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบตู้ความดันลบจาก กฟผ.แม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบอาหารจากร้านครัวชาติสมบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบตู้ระบบความดันบวก
รับมอบตู้ความดันลบพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID -19
ลงนามถวายพระพรเนื่องในฉัตรมงคล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเตียงผู้ป่วย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเริ่มให้บริการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบหน้ากากคลุมหน้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรม COVID-19 กับผู้ประกอบการอาหาร
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบหน้ากากคลุมหน้า (face shield)
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้การสนับสนุนโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลมะเร็งร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเครื่อง CR แก่โรงพยาบาลขุนยวม
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
ร่วมประชุมสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเครื่องช่วยหายใจจาก Tesco Lotus
จิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่อาสาสมัคร 3 ตำบล ในจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงพยาบาล
รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตบริษัทมาเจสติคอุตสาหกรรมอาหารจำกัด
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพร้อมใจสวดมนต์ไหว้พระก่อนปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางขับเคลื่อนโครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยและปลอดโรค
ผู้ว่าฯลำปางเปิดโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกโดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเปิดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
โรงพยาบาลมะเร็งจัดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายชุมชนต้นแบบตำบลพิชัย
โรงพยาบาลมะเร็งจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมอบเครื่องมือในการรักษาโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางทบทวนองค์ความรู้การให้บริการธนาคารขยะ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญประเพณีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศมหาชาติ ครั้งที่ 17
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมและรับรางวัลเสนอผลงานการประชุมวิชาการโรคมะเร็งครบรอบ 20 ปี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ตำบลพิชัยพร้อมหารือการดำเนินงานชุมชนต้นแบบพิชัยโมเดล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลเทพปัญญา
รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ re-accreditation ครั้งที่ 3
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273