Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ร.9”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจับมือวิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบ AFA
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางนำเสนอผลงานนวัตกรรม CQI และงานวิจัย
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 หารือการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
ร่วมแสดงความยินดีในการจบภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่ง“BWS RUN 2019”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
จัดกิจกรรม “Breast Cancer Awareness” รู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม
ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
ร่วมแข่งขันเปตองมหากุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
จิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโฮมโปรลำปาง
ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพัฒนาลำน้ำวัง
จัดกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าพบพ่อเมืองลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
ร่วมต้อนรับนายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางคนใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามอละประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนบ้านต้นยาง จังหวัดลำปาง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย
ปฐมนิเทศหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 4
ร่วมประชุมวิชาการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
ร่วมโครงการคัดกรองป้องกันไว้ ปลอดภัยมะเร็งเต้านม
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2562
จัดโครงการ “Look Good Feel Better” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
สำรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
อบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แก่อาสาสมัครชุมชนต้นแบบ
รับมอบบริจาคเตียงผู้ป่วยและอาหารเสริมทางการแพทย์
นำเสนอผลงานวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประจำปี 2562
ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง update cancer nursing 4.0 : cancer specialist & happy work place
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัยเขตสุขภาพที่1 ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ และระบบรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
ร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 รอบที่ 2 (กรณีปกติ)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...