Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบริจาคโลหิต บ.อินทราเซรามิค
รับบริจาคโลหิต ณ เซนทรัลลำปาง
จัดการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
รพ.มะเร็งลำปาง ร่วมรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครบรอบ 33 ปี
4 กุมภาพันธ์ “วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day 2018) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2018
Big Cleaning Day และ GREEN & Clean LPCH 2018
ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่
กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าว” รพ.มะเร็งลำปาง
ออกกำลังกายระหว่างทำงาน
รพ.มะเร็งลำปาง จัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ
ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
ข่าวร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายฯเขตสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน LPCH Sport Day 2017
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ป่วยและญาติ
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม LPCH Open House 2017
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกบูธ รณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อธิบดีกรมการแพทย์นำออกกำลังกายตอนเช้า
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลฯ ปี 2561 – 2565
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อบรมทะเบียนมะเร็งระดับประชากร ณ แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกบูธ รณรงค์มะเร็งเต้านม
ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานทางจุลชีววิทยา
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์มะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางออกหน่วยโรงพยาบาลสนามฯ
ประชุมแผนยุทธศาสตร์
วันพยาบาลแห่งชาติ
ปลูกต้นไม้ยินดีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมยินดีรองผู้ว่าฯลำปางคนใหม่
ทำบุญตักบาตร ในวาระครบ 1 ปี เสด็จสู่สวรรคาลัย
ร่วมยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
ร่วมต้อนรับนายแพทย์สสจ.ลำปางคนใหม่
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
ข่าวบริจาคชุดแท้งก์ออกซิเจน
จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ประกาศใช้ธงชาติไทย
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกบูธกิจกรรมงานวันสุขภาพ
ข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 2
ข่าวโครงการ“ประสานเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งภาคเหนือ”
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ Thailand 4.0
รพ.มะเร็งลำปาง นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ครบรอบ 18 ปี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์
อบรมการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร เขตสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งจังหวัดน่าน
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมวันแม่

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th