Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ตำบลพิชัยพร้อมหารือการดำเนินงานชุมชนต้นแบบพิชัยโมเดล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลเทพปัญญา
รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ re-accreditation ครั้งที่ 3
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดพิธีเปิดเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบระบบภาพนำวิถี และเครื่องใส่แร่อัตราการแผ่ปริมาณรังสีสูง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่แก่ผู้รับบริการ ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมและลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมกีฬาสี (LPCH Sport Day 2019)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดงานมหกรรมคุณภาพ “LPCH Quality Fair 2020”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าพบอดีตผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตบริษัทลำปางเสรีกรุ๊ป
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยตรวจสุขภาพอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายจากรองอธิบดีกรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ร.9”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจับมือวิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบ AFA
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางนำเสนอผลงานนวัตกรรม CQI และงานวิจัย
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 หารือการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
ร่วมแสดงความยินดีในการจบภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่ง“BWS RUN 2019”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
จัดกิจกรรม “Breast Cancer Awareness” รู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม
ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
ร่วมแข่งขันเปตองมหากุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
จิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโฮมโปรลำปาง
ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพัฒนาลำน้ำวัง
จัดกิจกรรมวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าพบพ่อเมืองลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
ร่วมต้อนรับนายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางคนใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามอละประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนบ้านต้นยาง จังหวัดลำปาง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย
ปฐมนิเทศหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 4

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...