โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) แก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพร้อมคณะ ได้จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางมาร่วมทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตามนโยบาย 80 ปี กรมการแพทย์ ภายใต้แนวคิด “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”Date : 2021-12-18 17:07:20

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th