ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดมีการควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 10 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น 3M ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 200 ม้วน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมายส่งผล จำนวน 12,000 ซอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายคล้องบัตรพร้อมสกรีนลายและการ์ดใส่บัตรสกรีนลาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว (กระเป๋ากระดาษใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยรับบริการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูล จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDrum 4 สี BK,C,Y,M
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก ม้วนใหญ่ และกระดาษเช็คมือ 1 ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาวครุฑ มีที่อยู่โรงพยาบาลและใบนัดชมพู
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg. ขนาดบรรจุ 28 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 16 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (Iodixanol) ขนาด 100 ml. บรรจุ 10 ขวดต่อกล่อง จำนวน 40 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg.
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. และGemcitabine 200 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกและแมลง จำนวน 1 งาน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกำจัดหนู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Durvalumab 500 mg. จำนวน 6 vial และ Durvalumab 120 mg. จำนวน 6 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg. ขนาดบรรจุ 50 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 60 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg. จำนวน 24 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg. จำนวน 20 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg. ขนาดบรรจุ 224 แคปซูล จำนวน 6 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg/4 ml จำนวน 40 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg. จำนวน 40 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg. ขนาดบรรจุ 21 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 40 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin mesylate 1 mg./2 ml. จำนวน 60 vial
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. และGemcitabine 200 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เจ้าหน้าที่ จำนวน 128 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถ พร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3ไกร์) พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลียูรีเทนกันน้ำ 100%) จำนวน 12 เตียง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 ห้อง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (แบบ manual)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/CT) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง จำนวน ๑ เครื่อง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273