ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนและติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ


Date : 2024-05-31 15:27:17

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th