โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลห้างฉัตร

กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร โดยมีนายแพทย์ศตวรรษ เทพสุธรรม ประธานคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอผลดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งต่อไป โดยได้ไปศึกษาดูงานด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและคลินิกแพทย์แผนไทย ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้างฉัตร เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564Date : 2021-07-13 14:46:34

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th