Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม
วันพยาบาลแห่งชาติ 2561
ออกบูธกิจกรรมและร่วมเสวนาเรื่องมะเร็งเต้านม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จิตอาสาดูแลสุขภาพในดินแดนพุทธภูมิ
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็งลพบุรี
รณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ประจำปี 2561
LPCH เราทำความดี ด้วยหัวใจ
Kick Off รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา แทนถุงพลาสติก
รับใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2561
ออกบูธกิจกรรมงานวันสุขภาพ
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
ขอขอบคุณ AIA บริจาคชุดของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
จ้างที่ปรึกษาด้านพลังงาน
19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
มอบใบประกาศนียบัตรฯ
ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อบรม Management in Non Small Cell Lung Cancer
บริจาคโลหิต เซนทรัลพลาซา ลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รับบริจาคโลหิตศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
วางพวงมาลาวันรพี ประจำปี 2561
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561
ทบทวนแนวทางการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดตาก
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
อบรมระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านโปรแกรม Thai Refer และ TCB
ประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรม CQI & LEAN
ร่วมพิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนา
กิจกรรม 5 ส : มหกรรมล้างเครื่องทำน้ำเย็น
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมกฎหมายทางการพยาบาล
อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล
อบรมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
อบรมทะเบียนมะเร็ง อุตรดิตถ์
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ
อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มอบประกาศนียบัตรอบรม CNC
วางพวงมาลาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ข่าวอบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่น 2
อบรมการตรวจมะเร็งเต้านม – หนอนพยาธิ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...