Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง
ออกบูธความรู้สุขภาพ ลานคนบ่าเก่า
ออกหน่วยแพทย์และพยาบาลรับเสด็จฯ
ร่วมพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้อนรับม.ขอนแก่นศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง
ออกหน่วยบริการสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ
อบรมการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
LPCH SPORT DAY 2018
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการ พิษณุโลก
ส่ง.ความ.สุข. แก่ผู้ป่วยและญาติ
ออกหน่วยบริการความรู้มะเร็งเต้านม
Kick Off ลดการใช้ถุงพลาสติก
ร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14
จิตอาสา พัฒนาสายน้ำ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
LPCH Open House ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมวาโก้โมชั่น...วิ่งต้านภัยมะเร็งเต้านม
บันทึกข้อตกลง MOU ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี 2561
รับมอบเต้านมเทียม
รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม
ร่วมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ. 2562
จัดโครงการ Look Good Feel Better
Scan Foam องค์กรต้นแบบปลอดโฟม 100 %
ร่วมโครงการหมอชวนวิ่งลำปาง
ศึกษาดูงานโครงการตามรอยเท้าพ่อ
รับมอบหมวก – เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ทอดกฐินสามัคคี 2561
ออกกำลังกาย Exercise Break
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
จิตอาสา จังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม
รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม
วันพยาบาลแห่งชาติ 2561
ออกบูธกิจกรรมและร่วมเสวนาเรื่องมะเร็งเต้านม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จิตอาสาดูแลสุขภาพในดินแดนพุทธภูมิ
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็งลพบุรี
รณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ประจำปี 2561
LPCH เราทำความดี ด้วยหัวใจ
Kick Off รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา แทนถุงพลาสติก
รับใบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2561
ออกบูธกิจกรรมงานวันสุขภาพ
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
ขอขอบคุณ AIA บริจาคชุดของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
จ้างที่ปรึกษาด้านพลังงาน
19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
มอบใบประกาศนียบัตรฯ
ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อบรม Management in Non Small Cell Lung Cancer

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...