Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่2
ข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์เยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด(รุ่นที่6)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙
ข่าวร่วมโครงการรณรงค์การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ
ข่าวบริจาคอาหารว่างและน้ำดื่มแก่ผู้ป่วย
ข่าวบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยวัสดุสาขาลำปาง
ข่าวบริจาคโลหิต ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ข่าวโครงการการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ฯ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ข่าวบริจาคโลหิต
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความเสี่ยงการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ข่าวบริจาครถเข็นนั่งสำหรับคนไข้
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับ พีซีเอ็น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ข่าวบริจาคโลหิต
พิธีเปิดโครงการ “รู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม”
ข่าวกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดพิธีถวายอาลัยฯ
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต
งานมุฑิตาจิต โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวศึกษาดูงาน
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคอง
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประคับประคองเชิงรุก
ข่าวพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวบรรยายวิชาการทะเบียนมะเร็งมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ข่าวร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในตับจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ
ข่าวบรรยายวิชาการประเทศสิงคโปร์
ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ข่าวประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือ
กิจกรรม “84 พรรษา มหาราชินี มอบสุขภาพดีให้คุณแม่”
นิเทศเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็งฯ
ข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านมะเร็งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
ข่าวมหกรรมคุณภาพ ปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเทศบาลพิชัย
ข่าวศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ข่าวประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ข่าวร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในตับจังหวัดแพร่
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งอบต.พิชัย
ข่าวบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายในชุมชน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...