Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ข่าวประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยการรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือ
กิจกรรม “84 พรรษา มหาราชินี มอบสุขภาพดีให้คุณแม่”
นิเทศเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็งฯ
ข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านมะเร็งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
ข่าวมหกรรมคุณภาพ ปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเทศบาลพิชัย
ข่าวศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ข่าวประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ข่าวร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในตับจังหวัดแพร่
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งอบต.พิชัย
ข่าวบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายในชุมชน
ข่าวศึกษาดูงาน
โครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ชมรมพยาบาลลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้ว่า ฯ
ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ข่าวรางวัลนักบริหารดีเด่นฯ
ร่วมกิจกรรมคนหน้าไมค์ หลังไมค์ใกล้ชิดประชาชน
ข่าวจัดประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2559
ข่าวโครงการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็น พระราชกุศลฯ”
ข่าวทีมสรรพกรฯออกบริการรับชำระภาษีเชิงรุก
ข่าวบริจาคโลหิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษาฯ
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวอบรมธรรมะภาคปฏิบัติ
ข่าวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมะเร็งท่อน้ำดี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2016
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันมะเร็งโลก‏
ข่าวจัดอบรมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเครือข่ายฯ 12 จังหวัดภาคเหนือ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมะเร็งโลก
สถิติมะเร็งตับจังหวัดเชียงรายพุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการ ออกหน่วยคัดกรองโรคมะเร็งตับแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ( รุ่นที่5 )
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ
ข่าวกิจกรรมเสริมกำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดงานวันปีใหม่แก่ผู้ป่วยและญาติ
ข่าวบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ข่าวจัดกิจกรรม 5 ส.
ข่าวนำเสนอผลงาน
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ทำบุญเนื่องตักบาตรในวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับรางวัลการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปี 2559 ดีเด่น
เวทีแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...