Lampang Cancer Hospital

ร่วมปฏิบัติภารกิจวิทยากรจิตอาสา 904

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในนามวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" กลุ่ม 10B ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,250 คน ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...