Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 2
ข่าวโครงการ“ประสานเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งภาคเหนือ”
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ Thailand 4.0
รพ.มะเร็งลำปาง นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ครบรอบ 18 ปี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์
อบรมการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร เขตสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งจังหวัดน่าน
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมวันแม่
จัดกิจกรรมสัปดาห์ KM SHOW & SHARE
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีเครื่องใหม่ เพิ่มศักยภาพการรักษาขั้นสูงแก่ชาวเหนือ
ข่าวศึกษาดูงาน
ทำบุญตักบาตร – ปลูกดอกดาวเรือง
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
รพ.มะเร็งลำปาง ออกกำลังกายทุกวันพุธ
รางวัลผลงานดีเด่น Service Plan สาขามะเร็ง 3 ปีซ้อน
ข่าวกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 85 พรรษามหาราชินีฯ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ
ข่าวปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ข่าวกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งจังหวัดเชียงราย
ข่าวร่วมประชุมวิชาการ
ข่าวทำบุญวันเข้าพรรษา
ข่าวกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
ข่าวกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง
ข่าวพิธีบายศรีสู่ขวัญรับผู้อำนวยการคนใหม่
ข่าวประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจังหวัดลำปาง
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ข่าวกิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่
ข่าวบริจาคโลหิตเนื่องใน"วันผู้บริจาคโลหิตโลก
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
อบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
ข่าวอบรม “โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง”
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) ประจำปี 2560
ข่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวนำเสนอผลงานวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็ง ฯ
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ
ข่าวอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข่าวรดน้ำดำหัว
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้
ข่าวทีมสรรพกรฯออกบริการรับชำระภาษีเชิงรุก
โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลพิชัย
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ครั้งที่2
ปิดการอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด
ข่าวอบรมทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
โครงการเสริมสร้างกำลังใจและความมั่นใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกหน่วยคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้แก่ประชาชนชาวลำปาง
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-based Cancer Registry)
ข่าวกิจกรรมเสริมกำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...