Lampang Cancer Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าพบพ่อเมืองลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาว เจ้าอาวาสวัดอุทุมพร และเจ้าอาวาสวัดต้นมื่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อคารวะแนะนำตัว พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562Date : 2019-10-04 16:33:35
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...