Lampang Cancer Hospital

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยมีทีมผู้บริหารและพยาบาลคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ และนำเสนอรูปแบบการจัดบริการคลินิกฯ พร้อมเยี่ยมชมคลินิก ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้รับปิดชอบคลินิกให้คำปรึกษา โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่งในจังหวัดลำปาง ผู้รับผิดชอบคลินิก โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลเวชชารักษ์จังหวัดลำปาง กว่า 30 คน เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง มีแนวทางในการจัดคลินิกเป็นในแนวทางเดียวกัน และเป็นเครือข่ายในการให้คำปรึกษา ส่งต่อผู้รับบริการในคลินิกฯ ของจังหวัดลำปางต่อไป ณ ห้องประชุมจตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562Date : 2019-08-28 16:00:15
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273