โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ เสริมกำลังใจผู้ป่วยและญาติ ประจำปี 2565

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สังสรรค์วันปีใหม่และวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 พร้อมอวยพรปีใหม่ แก่ผู้ป่วยและญาติ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ แจกของรางวัลแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ภายใต้มาตรการ Covid free setting ณ เรือนฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565Date : 2021-12-25 22:25:22

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th