จัดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและหน่วยงานด้านโรคมะเร็งในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกำหนดแนวทางด้านการปฏิรูปการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน New Normal Medical Service ด้านโรคมะเร็ง และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงร่วมขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานด้าน Cancer Resource Utilization and Mapping กรมการแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564Date : 2021-12-18 17:11:26

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th