ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

Date : 2024-04-22 16:23:13

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th