ภาพข่าวประกาศ

ประกาศ ให้นำบัตรประชาชนมาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2567
"DMS PHR" เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ ง่ายในแอปเดียว ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android
รพ.มะเร็งลำปางผ่านการรับรองมาตรฐาน
แจ้งเตือน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ระดับก้าวหน้า
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
งดการให้และรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็งเฉพาะผู้จองคิวผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชันเท่านั้น
ร่วมบริจาค
คู่มือการให้บริการประชาชน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th