การมาปรึกษาอาการ

ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอกการมาปรึกษาอาการหรือมาไม่ตรงนัด

  • หยิบบัตรคิวสีเหลือง (บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก)

  • พบพยาบาลจุดคัดแยกเพื่อซักถามข้อมูลและประเมินอาการเบื่องต้น (เรียงตามลำดับบัตรคิวสีเหลือง)

  • ทำประวัติและเปิดฐานข้อมูลที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน

  • ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / ตรวจวัดสัญญาณชีพ

  • ซักประวัติ

  • พบแพทย์

  • ตรวจเพิ่มเติม เช่น เจาะเลือด เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ ตามความเห็นของแพทย์

  • รับยา / ส่งตอ / กลับบ้าน
Date :

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th