ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 งาน

รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ราคากลาง

Date : 2022-12-14 15:55:20

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th