แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน 1 งาน

แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน 1 งาน
โหลดเอกสาร
1.  แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน 1 งาน

Date : 2021-10-11 16:37:37

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th