แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg.


Date : 2023-09-04 11:14:27

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273