แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Durvalumab 500 mg. และ Durvalumab 120 mg.


Date : 2023-09-12 11:21:34

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th