ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests


Date : 2024-05-24 15:22:19

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th