ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก ม้วนใหญ่ และกระดาษเช็คมือ 1 ชั้น


Date : 2023-11-02 16:13:30

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th