ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูล จำนวน 1 งาน


Date : 2023-11-06 16:48:16

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th