ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น 3M ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 200 ม้วน


Date : 2023-11-29 09:54:06

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th