ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ จำนวน 33 ต้น


Date : 2024-01-29 10:05:00

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th