ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

- ชั้นวางเอกสารมีล้อ จำนวน 1 อัน
- ตู้ลิ้นชักเอกสาร 10 ชั้นใส จำนวน 6 ใบ
- ตู้ลิ้นชักเอกสาร 8 ชั้นใส จำนวน 4 ใบ
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

Date : 2024-01-31 10:18:38

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th