ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1. ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 80 ผืน
2. เสาธงไมั ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 80 ต้น
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

Date : 2024-02-01 14:53:38

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th