ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

1. ผ้าสีเหลือง ไฮเกรด 100 หลา จำนวน 3 ม้วน
2. ผ้าสีขาว ไฮเกรด 100 หลา จำนวน 3 ม้วน
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

Date : 2024-02-13 16:46:50

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th