ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว

1. ชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
- ชุดเสื้อกางเกง
- ชุดกระโปรง
2. เสื้อกาวน์แขนยาว
- เสื้อกาวน์แขนยาว สีเขียว
- เสื้อกาวน์แขนยาว สีขาว
3. รองเท้าหัวโต
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว

Date : 2024-02-13 16:58:17

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th