ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ

1. บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น จำนวน 1 อัน
2. บันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 1 อัน
3.คึมตัดลวด จำนวน 2 อัน
4. ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบตัดปลาย จำนวน 20 ด้าม
5. ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม่ตัดปลาย จำนวน 20 ด้าม
6. เชือกไนล่อน จำนวน 50 เมตร
7. ชุดสปริงเกอร์ แบบฝอย จำนวน 10 ชุด
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ

Date : 2024-02-14 11:07:10

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th