ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายากร

1. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
2. ปลอกหมอน จำนวน 3 ผืน
3. ผ้าปู จำนวน 3 ผืน
4. ผ้าขวางเตียง จำนวน 40 ชิ้น
5. ผ้ายางขวางเตียว จำนวน 20 ชิ้น
6. ถุงผ้าเปื้อน จำนวน 3 ชิ้น
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ

Date : 2024-02-21 08:54:13

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th