ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1. รองเท้าบูทยาง จำนวน 10 คู่
2. แปลงขัดพื้นทองเหลืองด้ามยาว จำนวน 4 คู่
3. แปลงชัดห้องน้ำสก๊อตไบรต์ จำนวน 4 คู่
4. ไม้รีดน้ำบนพื้น จำนวน 2 อัน
5. พลาสติกใสแบบหนาม้วนใหญ่ จำนวน 2 ม้วน
6. น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 6 ขวด
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ

Date : 2024-02-21 09:03:40

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th