ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


Date : 2023-11-08 15:33:38

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273